<sub id="bjlvd"><nobr id="bjlvd"><meter id="bjlvd"></meter></nobr></sub>

   <form id="bjlvd"><form id="bjlvd"></form></form>

    <sub id="bjlvd"><nobr id="bjlvd"><meter id="bjlvd"></meter></nobr></sub>
    <address id="bjlvd"><nobr id="bjlvd"><nobr id="bjlvd"></nobr></nobr></address>


     邻苯二甲酸二甲酯(DMP)


     【别  称】避蚊酯;驱蚊油;酞酸二甲酯
     【分子式】C10H10O4
     【分子量】194.19
     【CAS 号】131-11-3
     【理化性质】为无色透明油状液体,稍有芳香味,能与乙醇、乙醚、丙酮、环己酮、甲乙酮、甲醇、正丁醇、甲苯等有机溶剂混溶,不溶于水和石油醚。
     【用  途】
     本品是一种对多种树脂都有很强溶解力的增塑剂,能与多种纤维素树脂、天然橡胶和合成橡胶、乙烯基树脂相溶,有良好的成膜性、粘着性和防水性,光和热稳定性也很高;常与邻苯二甲酸二乙酯配合用于醋酸纤维素的薄膜、清漆、透明纸和模塑粉等制作中,少量用于硝基纤维素的制作中,亦可用作丁腈胶的增塑剂。
     本品还可用作驱蚊油(原油)、聚氟乙烯涂料、过氧化甲乙酮以及滴滴涕的溶剂。用作橡胶的增塑剂时,对橡胶的硫化无影响而且制品的耐寒性良好。
     【包装规格】:200L塑桶或铁桶。
     【储存注意事项】
     储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
     【技术参数】:

     项  目 工业级 化学纯 分析纯
     酯含量,% ≥99.0 99.0~100.5 99.5~100.5
     酸度(C8H6O4),% ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01
     水份,% ≤0.10 ≤0.05 ≤0.05
     色泽(铂钴比色),号 ≤30 ≤25 ≤20
     相对密度(d420) 1.191~1.195 1.191~1.195 1.118~1.122
     折光率(n20D) 1.500~1.505 1.500~1.505 1.500~1.505
     灰份,% ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01
     热稳定性(铂钴比色),号 ≤60 ≤50 ≤50
     闪点,℃ ≥130 ≥130 ≥130

     ?
     十大彩票平台 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>